woensdag 19 september 2018

Info

Een kort overzicht van wat we maandag en dinsdag hebben gedaan ...

Spelling 
- Herhalen van woorden met tweeklanken aai, ooi, oei, eeuw en ieuw
- Herhalen van woorden met ng en nk
- Oefendictee (aai, ooi, oei, eeuw, ieuw, ng en nk) 

Wiskunde 
- Herhalen van les 1 t. e. m. 10 
- Tafels oefenen 
- Getallen in het honderdveld en op de getallenas plaatsen
- Rekenzinnen aanvullen (bv. 30 is 3 keer ... ) 

Schrift 
- Letters oefenen (w, l, b, k, f, h)

Verkeer
In de les hadden we aandacht voor 4 zaken die er voor zorgen dat we een veilig verkeer creëren (tekens, regels, deelnemers en weg). De leerlingen zochten in groepjes naar voorbeelden uit onze schoolbuurt. 

juf Annelien