vrijdag 18 januari 2019

Spelling

Beste ouders

Wij zijn klaar met de eerste 5 thema’s van spelling. Dat wil zeggen dat we al heel wat
hebben geleerd. Hieronder kan je een kort overzicht vinden.


- De ei- woorden (alfabeestje pagina 18-20)
- Letters, klanken, woorden, woordstukken, samenstellingen (alfabeestje pagina 8-9)
- Regel: Tweeklanken: die veranderen nooit! (alfabeestje pagina 5)
- Regel: NG en NK: nooit meer dan twee! (alfabeestje pagina 5)
- Regel: Ik hoor 't' op het eind van een woord(stuk) , ik maak het woord(stuk) langer.
(alfabeestje pagina 6)
- Regel: Ik hoor 'ee' op het eind van een woord, ik schrijf er 2. (niet in het alfabeestje)
- Het alfabet (alfabeestje pagina 1)
- De kattenafspraak en de apenafspraak (alfabeestje pagina 14-15)
- Onthoudwoorden thema 2 (alfabeestje pagina 21), thema 3 (alfabeestje pagina 22),
thema 4 (alfabeestje pagina 23) en thema 5 (alfabeestje pagina 24)

Juf Annelien