vrijdag 8 november 2019

Kracht 2: Eerlijk uiten van gevoelens en emoties

Tijdens een toneeltje in de turnzaal werd ons de tweede kracht voorgesteld: 'Eerlijk uiten van gevoelens en emoties'. Wij kregen de opdracht om er in de klas mee aan de slag te gaan. De leerlingen kregen een situatie en ze moesten zelf het einde bedenken. Ze konden kiezen tussen de waarheid vertellen of een leugen vertellen.